http://images.socialpano.com/

AKSA EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI

“ Küçük harflerle başlayan, ancak; yalın cümlelerle topluma kalıcı sözler söyleme çabasında olanların ocağı.”

TARİHÇESİ :

  Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı 1996 yılında İstanbul İli Fatih ilçesi sınırları içerisinde mütevazı bir ortamda kurumuştur. Kuruluşu; geçmişine, temel değerlerine yaslanarak kendini anlamlandırıp konumlandıran, toplumun ihyasına ve ıslahına dönük eğitim ve davet çalışmala rı yapmayı, toplumsal dayanışmayı, insan hak ve hürriyetleri ile çevreyi korumayı ilke edinen gönüllüler tarafından gerçekleştirilmiştir.
  Vakıf Senedi hazırlanırken o güne kadar Anadolu’nun farklı bölgelerinde geçmişten bugüne ve genel anlamda insanımıza yönelik değer merkezli çocuk eğitimi, gençlik, kadın, aile, insani yardım, eğitim, kültür, dayanışma ve yardımlaşma tecrübelerinden istifade edilmiştir.Temel yaklaşım “Neslin Islahı ve Arzın İmarı” olmuştur.

Vakıf Senedi’nden Vakfın Gayesi Başlığı :

  İnsanımızın inançlı, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, ilmi ve teknolojik bilgilere sahip birer şahsiyet olarak yetişmesini sağlamak ve milletimizin gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunmak.
  Bunun için yetkili makamların izni ile kültürel, sosyal, sportif ve sağlık yönünden gelişmiş bir nesil yetişmesineyardımcı olmak, okul öncesi ilk, orta ve yüksek öğrenim tesisleri kurmak, enstitü, özel yurt ve kurslar açmak, sportif eğitim merkezleri açmak, yurt içi ve yurt dışı eğitim bursları vermek ve bunlardan istifade etmek, yurt dışında yüksek öğretim üstü yüksek kariyer sahibi insanlar yetiştirmek.