http://images.socialpano.com/

Geleneksel İftar Programı Gerçekleşti

Akdav’ın her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği geleneksel iftar programını 12 Haziran Pazar günü Esenler Kültür Merkezinde yapıldı.

   Esenler Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen geleneksel iftar programına Kur’an Tilaveti ile başlandı. Ardından vakfımız başkanı Ahmet Çamurluoğlu konuşmasını yaptı. Ve konuşmasına şu cümlelerle giriş yaptı:”İçerisinde bin aydan daha hayırlı geceyi barındırın Ramazan Ayına ulaşmayı bize nasib eden Rabbimize hamdolsun. Ümmetin yaşadığı sıkıntılar sebebi ile buruk bir yürekle ulaşmış olsak da Ramazan’a, Allah’a olan inancımız ve teslimiyetimiz bizi teselli ediyor. Çünkü biz O’na güvenmiş, O’na dayanmış ve sadece O’dan yardım dilemişiz”. Ardından günümüz dünyasına vurgu yapan Çamurluoğlu,şu cümlelerle konuşmasına devam etti: “ cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte, toplumun genleri ile uyuşmadığı halde yeni bir  paradigma oluşturulmak istenmiştir. Halk baskı ve zulüm ve jakoben ulusalcı elitlerin eli ile bu düşünceleri kabule zorlamıştır.Zulmün her çeşidi dikta rejim tarafından reva görülmüştür. Anadolu coğrafyasının her bölgesinde kitlesel katliamlar, suikastlar, sürgünler, toplu idamlar, yargısız infazlar, açık alanda ve kapalı mekânlarda akla hayale gelmeyecek işkenceler, akıl almaz yasaklar, tecritler, yozlaştırma ve yobazlaştırma çalışmaları, toplumu ahlaken çökertme çabaları, dinsiz, kitapsız bir nesil yetiştirme uğraşları ve daha niceleri yapılmıştır.

Tüm bu yaşanmışlıklar içerisinde Kürt Sorunu da bedeli ağır olan sorunlardan birisidir. Bu sorun seksenli yıllarda başlamış bir sorun değildir. Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayan  ve bir ulus devlet kurma çabası içerisinde olan, kendisini ülkenin tek sahibi gören ulusçuluğun dar sınırlarından kurtulamamış beyaz Türkler eli ile ortaya çıkarılmıştır. Müslüman Kürt halkı katliamlar, sürgünler, idamlar, tecritler, aşağılama, yok sayma gibi ağır bedeller ödemek zorunda bırakılmıştır. Allah’ın, yaratılıştan insana bahşettiği tüm haklardan, halk mahrum bırakılmıştır. Kürt Halkı  Müslüman bir halktır ve tarih boyunca asla İslama ihanet etmemiştir. Anadolu coğrafyasında maruz kaldığı bunca zulme rağmen Müslüman kimliğini muhafaza etmiştir. Bunların yanında dünyanın birçok yerinde mazlumlara karşı zalimler zalimliklerine devam etmekte.Rabbimden , Bereket ve Rahmet ayı Ramazanın Müslümanların birliğine, mazlumların çektikleri sıkıntılardan kurtuluşuna insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını diliyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.

Daha sonra Ramazan Kayan iç dünyamıza yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Bazı hususlarım gündemimize alınıp o şekilde yaşamamız gerektiği üzerine vurgu yaptı. Gündeme alınması gereken hususları şu cümlelerle anlatmıştır:1)“Efendimiz(S.A.V)’in ‘Aranızda selamı yayınız’ uyarısını güncellememiz gerekmekte. Selamla yüreklere dokunulmalı. Tabela, etiket ve coğrafya farklı olabilir, ama bir selamın çok şey olduğunu özellikle belirtmemiz gerekmekte. Bu güne kadar selam vermeyi geciktirdiğimiz insanlara selamımızı verelim. 2)Saflarımızı sıklaştıralım. Bunu yaparak bireyselleşme, dünyevileşmeyi engelleriz. Saflarımızı netleştirerek saflarda yerimizi almamız gerekir.3)Rabbimizle olan ilişkimizde secdelerimizi de arttırmamız gerekmekte.4) Birlikte bir sefer hesabı yapılmalı. Hem iç dünyamıza hem de dış dünyaya yönelik seferlerimiz olmalı”.Ramazan Kayan dua ederek konuşmasını bitirdi. Ardından program sona erdi.

 


Paylaş :