http://images.socialpano.com/

EVDE DEĞERLER EĞİTİMİ(EDE) BİRİMİ

Neden Evde Değerler Eğitimi?

Evde Değerler Eğitimi (EDE), İlköğretim 1. Sınıf öğrencilerinden 8. sınıf öğrencilerine kadar olan yaş aralığına hitap eden, ev ortamında oluşturulan gruplar ile öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen, ahlaki eğitim programlarının uygulandığı bir değerler eğitimi çalışmasıdır

Neden Değerler Eğitimi?

"Değer"leri olmayan bireyler olmayacağı gibi kendi değerler sistemini inşa etmeyen ve bunu yaşam pratikleri haline dönüştürmeyen toplumların devamlılığından söz edilemez. Sağlıklı bir toplumda iyilik, saygı, merhamet, diğergamlık gibi olmazsa olmaz değerler vardır. Toplumsal değerler genetik özellikler gibi aileden çocuğa aktarılamazlar. Bu değerler toplum içerisinde yaşayarak öğrenilen ve eğitimle geliştirilen davranışlardır. Anlamaya ve kavramaya en yatkın dönemlerinde çocukların hayatlarında boş bırakılan her alan onaylanmayan değer yargılarıyla doldurulmaktadır. Bu birim tespit edilen bu boşlukları doldurmak ve ebeveynlere destek vermek amacıyla hayata geçirilmiştir.

Değerler eğitimine duyulan ihtiyacın sebepleri:

 

•        Ailelerin yeterince çocuklarına zaman ayırmamaları,

•        Çocuklarımızın karakterinin oluşumunda okul yaşamının yetersiz kalması,

•        Şehir yaşamının çocuklarımıza olumsuz yansımaları,

•        Bireyciliğin çocuklarımızda giderek yaygınlaşması,

•        Tarih ve çevre bilincinin zayıf olması,

•        Çocuklarımızın değerlerimizden uzaklaşmaları,

•        Kolektif bilincin eksik olması,

•        Çocuklarımızın zaman yönetimini doğru yapamamaları,

•        Şehir bilincinin gelişmemesi,

•        Toplumumuzun nitelikli insan problemi,

•        Dostluk, komşuluk, arkadaşlıkların zayıflaması,

•        Zararlı alışkanlıkların yaygınlaşması,

•        Kitap okuma alışkanlığının yok olmaya yüz tutması ve kitaba ilginin azalması,

•        İnsanımızın yazma yeteneğinin eksikliği vb. 

  Projenin uygulama süreçleri:

En az 5 en fazla 10 kişiden oluşan gruplar ile her hafta bir öğrencinin evinde dört saat uygulanan bir programdır. Öğrenci grupları aileler tarafından oluşturulup, velilerin karar verdikleri gün ve saatte program başlatılmaktadır. Gruptaki çocuklar arasındaki yaş farkının en fazla iki yıl olması tercih edilmektedir. Bunu sebebi, mevcut müfredatımız işlenirken anlama becerileri birbirlerine eş zamanlı gelişen çocuklarla daha verimli bir ders işlemektir.

  Eğitmenlerimizin tercihen üniversite mezunu ya da bu projeyi yürütmek için yeterli donanıma sahip üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu durum çocuklarla daha yakın ve nitelikli ilişkiler kurmalarına kolaylık sağlamaktadır. Çalışmanın en önemli getirilerinden birisi de, çocukların karşısında kendilerine model olarak alabilecekleri abi ve ablalarının olmasıdır.

 Projenin bir diğer getirisi ise, sosyal medya ve internetin yaygın kullanımından dolayı git gide bireyselleşen çocukların aileleriyle ve toplumla iletişimlerini kuvvetlendirmek, kendilerine düşen sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamaktır. Evde yürütülmesinden dolayı çocukların misafir ağırlamak, arkadaşlarına ev sahipliği yapmak ve paylaşmak gibi kaybetmekte olduğumuz temel değerlerimizi tekrardan kazandırmak amaçlanmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren evlerinden çıkıp sosyal hayatta var olmaya çalışan ve eğitim alan çocuklara evlerinin bir yuva olduğunu hissettirmek ve bu sıcak ortamı eğitimin bir parçası haline getirmek bu projenin en önemli amacıdır. Aile kavramının iyice küçültülüp ‘çekirdek aile’ tanımına sıkıştırıldığı günümüzde ailenin; ortak değerleri paylaştığımız tüm insanları da kapsadığını öğretmektir. 

Evde Değerler Eğitimi Müfredatı

1)  Adab-ı Muaşeret:

Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Değerler Eğitimi ile çocuklarımıza bu özellikleri kazandırmayı amaçlıyoruz

 2)Kur’an-ı Kerim:

Kur’an; yol göstericidir. Akıcı bir şekilde ve kurallarına uyarak Kur’an okumayı öğretmek temel hedefimizdir.

3)İbadetlerimiz:

Allah’ın en sevdiği amel; az da olsa sürekli olandır. İbadet; yardım, iyilik, hoşgörü ve paylaşmaktır. Çocuklarımız severek ibadet etmeyi bu eğitimle öğrenecek

4)  Peygamberlerimiz:

Peygamberlerimizin hayatları; bizim için yol göstericidir. Çocuklarımız bu eğitimle peygamberlerimizi daha yakından tanıyacaktır.

5) Peygamberimizin hayatı (Siyer):

Peygamber; en güzel örnektir, doğruluktur, dosttur. Çocuklarımız Peygamberimiz Hz. Muhammedi (sav)’i tanıdıkça daha çok sevecek.

 

 


Paylaş :