http://images.socialpano.com/
RAMAZAN KAYAN

Diğer Yazıları:

ALİMLER ÇALIŞTAYI

05.05.2017
29-30 Nisan 2017 tarihinde Gaziantep’te “Toplumsal Sorunların Çözümünde Alimlerin Sorumluluğu Çalıştayı” gerçekleşti. Çalıştayın organizasyonunu Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Müftülüğü ve Anadolu Platformu ortaklaşa gerçekleştirdi. İki günlük çalıştayda Doğu medreselerinden birçok alim, ilahiyatlardan akademisyenler ile müftülerin katılımı sağlanmıştı. Yıllarca tanıklık ettiğimiz aydın/alim ayrışması, medrese/mektep çekişmesinden sonra böylesi seviyeli bir buluşma, gelecekle ilgili umutların yeşermesine ciddi katkı sağladı. İcazetlisi de diplomalısı da sadece kendi sorunlarını değil, toplumsal sorunları konuşmak için aynı çatı altında buluştular… Belki de yeni Türkiye’de gecikmiş bir yenilikti… Alimlerin özgül ağırlığına tanıklık ettik. Mektep ve medresenin birbirinin muhalifi değil mütemmimi olduğunu gördük. Ulemanın toplum mühendisi değil, nesillerin mürebbisi olduklarına dikkat çekildi… Medreselerin metinden mefhuma, ilahiyatların da mefhumdan metine yönelmelerinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Merdiven altı medresecilikten kurtulup günün gereksinimlerine uygun medrese açılımlarını dinledik… Şerh kültürü ile eleştiri kültürünün ortak kodları yakalanmaya çalışıldı… Yıllarca devlet ve örgüt kıskacında baskılanan medreselerin bugünlere geliş serüvenini birinci ağızdan öğrenebilme fırsatımız oldu…
Tebliğci olarak katıldığım çalıştayda duygu ve düşüncelerimi şu cümlelerle dile getirmeye çalıştım.
Kıymetli hazirun, muhterem hocalarım.
 
Devamı için tıklayınız...

Paylaş :

Yorumlar