http://images.socialpano.com/
ÖMER LEKESİZ

Diğer Yazıları:

İKİ EL ARASINDA

07.05.2017
El, nice zamandır hakkında açtığım defteri kapatamadığım bir kelimedir.
Bu, kendisine en fazla mecazi ifade yüklenilebilen bir kelime olmasından belki; belki salt organ olarak işlevlerinin devamlılığına an be an tanık olunmasından kaynaklan bir şeydir; belki de, insan olarak yaratılmanın farkına vurgu yapan “...Benim iki elimle / kudretimle yarattığıma...” mealindeki ilahi beyanın etkisindendir.
Râğıb el-İsfahanî, Müfredât'ında “Burada özellikle yed (el) lafzının kullanılmasında maksat, bizim tarafımızdan anlamın tasavvur edilmesidir. Elin bizler arasında, bir fiilin deruhte edilebileceği en celîl; ulu veya üstün organ olmasından dolayı, burada bizden anlamdaki tahsisin tasavvur edilmesi istenmektedir yoksa bir benzetme değil(dir)” yorumunu yapıyorsa da, elin normal bir el'den daha fazlasını ifade ediyor olması nedeniyle aklı ve mütehayyileyi onun hakkında düşünmekten ve kurgu yapmaktan alıkoymak, özellikle de anlamı telvin ile çeşitlendirerek güçlendirmek isteyenleri susturmak hemen mümkün olmuyor.
 
Devamı için tıklayınız...

Paylaş :

Yorumlar